недеља, 25. септембар 2011.

Препуштање или опирање?

Којим путем крену
оне мисли које се роде
крај кафанских столова?
Којим путем то крену
они кји се изнова враћају,
умиру и рађају
после сијасет
шунд песама,
кич одевених девојчица,
опасних дечака
који не разликују
симбол од поређења.
Којим путем да кренеш
кад из кафане
увек излазиш питајући се
којим путем идемо,
а да није погрешан,
грешан,
проклето људски,
пролазан и баналан,
без обзира на опирања?...

4. септембар 2011.
Смедерево