петак, 22. април 2011.

putsuncokreta: Откриће сазревања

putsuncokreta: Откриће сазревања: "Неколико песама Разнежи... Неколико пића Опусти... Неколико речи Подсети... Само једно Јутро увери Да је све могло и Без сладуњавих..."

Откриће сазревања

Неколико песама
Разнежи...
Неколико пића
Опусти...
Неколико речи
Подсети...
Само једно
Јутро увери
Да је све могло и
Без сладуњавих
Мелодија,
Порочних навика,
Навиклих стихова...

17.април 2010.
Смедерево

Заљубљена у речи

Данилу Кишу

Ако тражиш
Речи
Да би у њима
Пронашао срџбу,
Не тражи,
Не падају тако ниско.
Ако их тражиш
Да би исказао
Мржњу,
Зар мислиш
Да оне то умеју?
Ако копаш
Да би их ископао
Због богатства
Земаљског,
Мора да и не умеш да
Говориш.
Ако чезнеш
Гориш од жеље,
Да своју страст и љубав
Искажеш
Речима,
Не труди се,
Мада, можда и
Успеш?!
Јер оне су
Живот.

22.април 2011.
Београд